NieuwsHoe oud wordt een merel?

Hoe oud wordt een merel?

De gemiddelde leeftijd van een merel in Nederland is 2 tot 3 jaar. Echter, sommige merels kunnen wel 10 jaar of ouder worden. Maar dit is een zeldzaamheid, zeker voor merels in het wild. De oudst bekende merel was zelfs 21,8 jaar oud.

 

De levensduur van een merel hangt onder andere af van een aantal factoren:

  • Predatie: Merels worden vaak gegeten door katten, roofvogels en andere roofdieren.
  • Ziekten: Merels kunnen ziek worden van virussen, bacteriën en parasieten.
  • Weersomstandigheden: Strenge winters kunnen merels verzwakken en leiden tot sterfte.
  • Beschikbaarheid van voedsel: Merels hebben voedsel nodig om te overleven. In de winter kan het moeilijk zijn om voedsel te vinden, wat kan leiden tot sterfte.

 

Levensduur van een merel in het wild

In het wild varieert de levensduur van de merel (Turdus merula) sterk, omdat de vogels worden blootgesteld aan diverse uitdagingen en gevaren.

Gemiddeld wordt geschat dat merels tussen de 2 en 5 jaar oud worden. Predatie vormt een van de grootste bedreigingen voor hun overleving, met roofdieren zoals katten, haviken en vossen die jonge merels en zelfs volwassenen bedreigen.

 

Ouderdomsrecords

Ondanks de uitdagingen van het leven in het wild, zijn er een aantal gevallen van merels die een opmerkelijk hoge leeftijd bereiken. Er zijn meldingen geweest van merels die meer dan 10 jaar oud zijn geworden, een prestatie die getuigt van hun veerkracht en aanpassingsvermogen.

Deze langlevende individuen zijn vaak het resultaat van succesvolle strategieën voor het vermijden van gevaren en het vinden van voldoende voedselbronnen.

 

merel vrouwtje in het gras

Verschillen tussen mannetjes en vrouwtjes

Er wordt gesuggereerd dat er mogelijk verschillen zijn in levensverwachting tussen mannelijke en vrouwelijke merels, hoewel het bewijs hiervoor niet eenduidig is.

Sommige studies suggereren dat mannetjes een kortere levensduur hebben vanwege hun meer risicovolle territoriale gedrag, terwijl andere onderzoekers vinden dat de levensduur tussen beide geslachten vergelijkbaar is.

 

Levenscyclus: Van ei tot volwassenheid

De levenscyclus van de merel omvat verschillende fasen, van ei tot volwassenheid, waarbij elk stadium zijn eigen uitdagingen en gevaren met zich meebrengt.

Na een broedperiode van ongeveer twee weken komen de jonge merels uit het ei, kwetsbaar en afhankelijk van hun ouders voor voedsel en bescherming. Gedurende hun eerste levensjaren moeten jonge merels leren navigeren door een gevaarlijke wereld vol roofdieren en voedseltekorten.

Dit is ook een tijd die veel jonge merels niet overleven. Zij zijn relatief gemakkelijke prooien voor roofdieren.

 

Gevaren voor jonge merels

Jonge merels worden geconfronteerd met tal van gevaren tijdens hun eerste levensjaren, waaronder predatie door roofdieren, voedseltekorten en blootstelling aan extreme weersomstandigheden.

Slechts een klein percentage van de jonge merels overleeft tot volwassenheid en zelfs dan is hun levensverwachting beperkt door de vele uitdagingen die ze onderweg tegenkomen.

 

Jonge merel kent veel gevaren waardoor deze vaak niet oud worden

Overlevingsstrategieën

Merels hebben verschillende strategieën ontwikkeld om hun overlevingskansen te vergroten en zich aan te passen aan hun omgeving. Deze omvatten het bouwen van goed gecamoufleerde nesten, het kiezen van veilige broedlocaties en het vermijden van roofdieren door middel van waakzaamheid en snelheid.

Merels waarschuwen elkaar voor gevaar met een speciale alarmroep. Meer over het geluid van de merel lees je in onderstaande blog.

 


 

Meer weten over de zang van de merel?

Lees meer: Luister naar het prachtige geluid van de merel

 


 

Menselijke invloeden

Menselijke activiteiten, zoals verstedelijking, habitatverlies en klimaatverandering, hebben ook een impact op de levensduur van merels.

Verstedelijking kan leiden tot habitatfragmentatie en verlies van nestplaatsen, terwijl klimaatverandering extreme weersomstandigheden en veranderingen in voedselbeschikbaarheid kan veroorzaken.

 

Lees alles over de natuur op Wolfspoot

Nu je weet hoe oud de merel gemiddeld wordt, kunnen we ons voorstellen dat je nieuwsgierig bent naar andere vogels en dieren.

Op Wolfspoot lees je verhalen over de Nederlandse natuur. Wat dacht je bijvoorbeeld van de volgende verhalen?

 

Ken jij het verschil tussen de koolmees en de pimpelmees?

Wat eet een pimpelmees?

Is de buizerd gevaarlijk voor de mens?

Of lees een van de andere verhalen over vogels in Nederland

 

Welke leeftijd bereikt een merel